ตารางการจองห้องประจำวันที่ 24 พ.ค. 2565

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
08:00-16:00 อบรม ผบก.35 ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง
09:00-16:00 สอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ห้องconference3
09:00-16:00 สอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ห้องconference4
09:00-16:00 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ห้องเรียน B201

ตารางการจองห้องวันถัดไป

เวลา หัวข้อการประชุม/การเรียน ห้อง
08:00-16:00 อบรม ผบก.35 ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง
08:30-16:30 ประชุมพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในชุมชนสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
09:00-16:00 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ห้องเรียน B201